De ideale opleiding voor non-desk medewerkers: Slechts 5 minuten per dag

Guy-Van-Neck

Hoe deel je kennis met werknemers die niet altijd achter hun computerscherm zitten? Wat als 5 min. per dag volstaan om hun kennis te vergroten?

Werknemers moeten meer weten dan ooit tevoren. Maar hoe deel je kennis met werknemers die niet altijd achter hun computerscherm zitten? Volgens Guy Van Neck, CEO van MobieTrain volstaan 5 minuten per dag om de kennis van non-desk medewerkers te vergroten. Eigenlijk zou hij profvoetballer worden en niet verder studeren. Maar dat het leven zich niet laat plannen, blijkt uit de drie masters die Guy Van Neck ondertussen op zak heeft. En daar voegde hij in 2014 nog een MBA aan toe. Daarvoor trok hij zelfs naar de Verenigde Staten, naar the Booth School of Business in Chicago, waar ondernemers grootser leren denken en doen dan in België. Het internationaal netwerk dat hij daar opgebouwd heeft, rendeert vandaag nog én het is daar dat MobieTrain transformeerde van concept naar concreet product.

Twee keer sneller, vier keer meer engagerend en 50% effectiever!

MobieTrain is een mobiel microlearning leerplatform dat zich focust op medewerkers die moeilijk te bereiken zijn. Waar heel veel leeroplossingen starten van een desktop realiteit, start MobieTrain vanuit een mobiele realiteit om medewerkers te bereiken die niet gans de dag achter een computer zitten. Via een aantrekkelijke en intuïtieve interface die doet denken aan Netflix kunnen medewerkers in leerblokken van gemiddeld 10 minuten leerinhouden verwerken én ze kunnen zelf ook trainingen maken. Twee keer sneller, vier keer meer engagerend en 50% effectiever. Dat is de belofte.

MobieTrain is eigenlijk een samentrekking van Mobi en van training, en omdat die URL niet meer beschikbaar was, is het mobi-e-train geworden lacht Van Neck. Meer moeten we niet achter de naam zoeken. Achter het product zit wel een uitgebreid verhaal, één dat zijn oorsprong vindt in Van Neck zijn passie voor customer experience.

“Ik heb bij aanvang van mijn loopbaan ruim 9 jaar in mystery shopping gewerkt en het viel me op dat in retail en hospitality heel veel tools voorzien worden om de customer experience te optimaliseren terwijl het vooral de mensen zijn die in de winkel staan, die het verschil maken. De managers worden opgeleid, maar de mensen in de winkel niet. Ik wou een platform maken dat opleidingen aanbiedt en schaalbaar is voor deze doelgroep en voor alle beroepen waar mensen moeilijker te bereiken zijn.”

Wereldwijd de norm voor mobiel leren bepalen om zo productiviteit en verkoop op de werkvloer te boosten. Dat is de ambitie. Wat is die norm voor mobiel leren dan?

Guy Van Neck:

“In e-learning moeten opleidingen SCORM (Sharable Content Object Reference) compatibel zijn maar voor mobiel leren is dat niet noodzakelijk de beste standaard.

We wilden daar initieel een andere standaard naast zetten, specifiek voor mobiel. Wat we ambiëren is om te evolueren naar een soort netflix voor opleidingen – skillflix zeg maar – waar verschillende opleidingen beschikbaar zijn. Dat kunnen evengoed opleidingen zijn van andere opleidingsverstrekkers. Via onze frontend worden medewerkers dan naar verschillende platformen gestuurd die voor hen op dat moment relevant zijn.

We bieden zelf geen generalistische content aan, maar we zorgen er wel voor dat de juiste content op de juiste manier bij de juiste persoon terecht komt.”

Een netflix voor opleidingen. Hoe zit dat dan met keuzestress? Want het aanbod op Netflix is bijzonder uitgebreid, dat is voor opleidingen niet anders. Hoe speelt MobieTrain hierop in?

Korte chunks

De ideale opleiding is een opleiding die je kan opdelen in korte chunks, blokken van 5 à 10 minuten. Je kan kiezen om één blokje te volgen, een crashcourse. Maar je kan evenzeer verschillende onderdelen na elkaar volgen of bingewatchen. Door een opleiding op te delen in kleinere brokken kom je tegemoet aan één van de veelgehoorde knelpunten waarom mensen niet leren, namelijk ‘geen tijd’.

In the flow of work

Het is niet omdat je iets nieuws geleerd hebt, dat je het geleerde ook effectief gaat toepassen in de praktijk. Om te kunnen leren in the flow of work, is coaching een must. Maar als je als leidinggevende niet weet waar de mensen het moeilijk hebben, kan coaching nooit effectief zijn. Via de app krijgen medewerkers continu feedback, dat zit in de technologie embedded. Daarnaast is MobieTrain een coaching tool aan het bouwen waarbij de manager via nudges gestimuleerd wordt om medewerkers gericht te coachen en feedback te geven.

It’s in the mix!

De toekomst van leren is blended. Van Neck gelooft heel hard in een hybride model: Je kan starten met een face to face opleiding, waarbij medewerkers voorafgaand via de app al een aantal basisprincipes kunnen leren. Op die manier beschikt iedereen bij aanvang van de opleiding over dezelfde voorkennis. Een krachtige performante leerarchitectuur brengt een mix van verschillende technieken samen: e-learning, mobiel leren, face to face academy.

Leren doen we het liefst van elkaar!

Dankzij MobieTrain kunnen medewerkers content creatie ook zelf in handen nemen zonder kennis van e-learning of instructional design. Decathlon bijvoorbeeld zet eigen medewerkers in om korte opleidingen te maken en op te laden in de applicatie. Zij zijn bij uitstek geplaatst om toe te lichten hoe een product werkt en bovendien leren we het liefst van onze medewerkers.

The art of storytelling: What’s in it for me?

Bedrijven zijn bezig met KPI’s maar daar ligt een medewerker die rekken vult niet wakker van. Beter om je verhaal te brengen op een manier zodat de medewerker beseft hoe belangrijk hij/zij is in de ganse keten.

Relevant en just in time

Buiten het werk zijn we continu aan het leren. Inherent willen we graag nieuwe dingen leren. Maar het moet relevant zijn. Wie in zijn vrije tijd gepassioneerd is door fietsen zal daar continu over (willen) leren. De uitdaging voor bedrijven bestaat erin om die eagerness en relevantie binnen te brengen op de werkvloer. Want in een bedrijfsomgeving zitten er ook heel wat mensen die niet noodzakelijk gepassioneerd zijn door hun job. Meer nog, de meerderheid doet zijn job om ‘zijn boterham te verdienen’. Dat is een brutal truth die we niet graag horen. Het heeft geen enkele zin om mensen in een klas te zetten of voor een scherm te zetten over een topic dat voor hen niet relevant is. Technologie kan hierbij helpen. Net zoals technologie marketing heeft geholpen om de customer experience te verbeteren, zo ook kan technologie helpen om de learning experience te optimaliseren en informatie just in time aan te bieden.

Blijven bedrijven volgens jou ook post Covid-19 inzetten op online leren? Waar zitten de opportuniteiten en valkuilen?

Covid-19 was zeker een boost voor online opleidingen, net zoals het een boost is voor online meetings. Maar online leren betekent niet dat je alle fysieke training gewoon in een webinar giet van 2 uur en dan de recordings opstuurt. Dat vraagt een specifieke expertise. Het zal tijd vragen om die evolutie helemaal door te maken net zoals de transitie bij marketing van mass naar 1-to-1 tijd nodig had.

Deel het artikel

Lees meer